Производне и услужне делатности - ЕЈ Секундарне сировине

ЕЈ Секундарне сировине2017-07-19T21:34:29+00:00
Loading...

Фабрика за картонажу бави се производњом подложака за јаја и саксија за расад биљака и цвећа. Наведени производи су потпуно еколошки, јер се у производњи осим картона односно папира и воде, не користе друге примесе и адитиви. Капацитет производње износи 500,000 јединица месечно.