Програм пословања 2019
Нацрт плана поделе
Допис и Одлука 01.01-30.09.2018
Усклађени програм пословања предузећа за 2018.год
Програм пословања предузећа за 2018.год
Погледајте програм пословања предузећа за 2017 годину
Погледајте усклађени програм пословања предузећа за 2017 годину
Погледајте ребаланс програма пословања предузећа за 2017 годину
Погледајте усклађени ребаланс програма пословања предузећа за 2017 годину
Погледајте план и програм пословања за 2016 годину
Погледајте оглас
Погледајте табелу
ОГЛАС МОТОРНА ВОЗИЛА
Табела расходованих моторних возила
Програм пословања Предузећа за 2019. годину
Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2018. годину
Шема унутрашње организације

  ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА


  НАДЗОРНИ ОДБОР

  Игор Кнежевић, Председник

  Иван Грујин, Члан

  Биљана Станић Којчић, Члан

  МЕНАЏМЕНТ

  НЕБОЈША ПЕРИЋ, Директор

  БИОГРАФИЈА

  ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

  Драган Нинковић, Помоћник директора за комуналне делатности

  Миле Узуновски, Помоћник директора за правне и опште послове

  Данијела Танески, Помоћник директора за финансијске послове

  Наташа Биочанин, Помоћник директора за водовод и канализацију

  Наташа Керчов, Помоћник директора за дистрибуцију гаса

  Богдан Јовановић, Помоћник директора за грађевинске послове

  • Сортирно центар и Постројење за прераду смећа

  • Фабрика за прераду водоводне воде

  • Регионална депонија

  Погледајте Ценовник

  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и набавки

  Правилник о рекламацији

  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности (1)
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности (2)
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности – одлука и допис
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности – текст
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности – табеле
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01-30.09.2018
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01-30.06.2018
  Извештај 2018 – текст
  Извештај 2018 – табеле стр. 1-18
  Извештај 2018 – табеле стр. 19-27
  Извештај о раду ЈКП Други октобар Вршац за 2017. годину
  Погледајте tромесечни финансијски извештај – други квартал 2016