Овим путем апелујемо на наше грађане да услед наглог пада температуре, који нас очекује током целе недеље, провере стање водомерних шахти и просторија у којима се налази водомер, како не би дошло до смрзавања и оштећења на водомерима. Такође апелујемо да у објектима у којима се повремено или уопште не борави, испусти вода из унутрашњих водоводних инсталација и осигура водомер од смрзавања. Све трошкове замене водомера који су претрпели оштећења услед смрзавања сноси корисник.