Јавно – комунално предузеће “Други октобар“ и Град Вршац наставили су пројекат „Примарна селекција комуналног отпада у домаћинству“, који ће се реализовати у делу Маргитског насеља, где су данас домаћинствима подељене додатне посуде за селекцију отпада. Ове посуде је донирао Покрајински секретаријат за урабанизам и заштиту животне средине.
Примарна селекција представља одвајање отпада на месту настанка на суви и мокри отпад у домаћинствима и пословним објектима.
Суви отпад чине све врсте пластичних производа (ПЕТ амбалажа, фолије, кесе, бурад, џакови), папир, картон, стиропор, тетрапак амбалажа, метал (лименке од алуминијума и гвожђа, разни метални делови) текстил, и обућа.
Док Мокри отпад чине остаци од хране, воћа и поврћа, трава, цвеће, земља, лишће, пепео, физиолошки отпад (пелене, хигијенски улошци).
Друга фаза и секундарна селекција обухвата транспорт сувог отпада од места настанка до Центра за завршну селекцију, а трећа фаза обухвата завршну селекцију сувог отпада, која се обавља у сортирном центру. Селекција се врши према природи материјала и начину рециклаже, на траци за селекцију се отпад разврстава на отпад који се може поново прерадити, и на неупотребљив.
Прикупљање издвојеног отпада вршиће се сваке друге суботе, док ће комунални отпад као и до сад остати петком. Субота као дан одношења сакупљеног отпада је одабрана и из разлога што је више корисника присутно код куће те ће и са једне стране имати непосредан контакт са радницима Предузећа ради питања и добијања савета о рециклажи.
Принцип остаје исти, посуда се износи на јавну површину, испред породичних кућа.