Служба „Паркинг сервис“ обавља комуналне делатности од општег интереса – управљање јавним паркиралиштима и уклањање непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила. Служба Паркинг сервис управља са укупно 1.432 јавна паркиралишта која су подељена на прву и другу зону и на посебна паркиралишта.

Наплата паркирања на општим паркиралиштима врши се радним данима од 7 часова до 21 час, а суботом од 7 часова до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује. Наплата паркирања на посебним паркиралиштима ( паркиралишта са контролисаним уласком и изласком ) врши свима данима у недељи од 00:00 до 24:00 часова. Општа паркиралишта подељена су у две зоне:

 1. 45,00 динара ( са ПДВ-ом )
 2. 35,00 динара ( са ПДВ-ом )

Зона 1:

 • Трг Светог Теодора Вршачког
 • Трг победе
 • Улица Анђе Ранковић
 • Улица Ђуре Јакшића, као и део исте улице са леве стране почевши од ДДОР-а до улице Стевана Немање
 • Светосавски трг (део између објекта бивше “Робне куће” и зелене површине, обострано на коловозу, са десне стране од наведене улице до такси стајалишта)
 • Светосавски трг (десна страна коловоза од Трга победе до улице Јаше Томића)
 • Светосавски трг (паркиралиште иза стамбене зграде кућног броја 6/б)
 • Улица Јаше Томића (испред народног позоришта “Стерија”)
 • Улица Стеријина (између улица Стевана Немање и Вука Караџића и од Вука Караџића до улице Васка Попе-са десне стране)
 • Омладински трг (поред Градског парка)
 • Улица Стевана Немање испред зграде број 2 и 4
 • Улица Милоша Обилића (од улаза у зелену пијацу-испред “Пекаре 1. мај” па до улице Ђуре Даничића-са непарне стране и од кућног броја 2 до улице Брегалничка-са парне стране улице)
 • Трг Зелена пијаца испред зграде број 13
 • На почетку улице Никите Толстоја (паркинг испред Гимназије)
 • Улица Змај Јовина (од улице Светозара Милетића до Трга Светог Теодора Вршачког, са леве стране)

Зона 2:

 • Улица Стевана Немање (испред ЈКП “Други октобар” и испред кућних бројева од 40 до кућног броја 46 и од кућног броја 23 до раскрснице са улицом Стеријином са непарне стране)
 • Улица Феликса Милекера
 • Улица Абрашевићева (од почетка ограде Градског парка до такси стајалишта код улазне капије Опште болнице Вршац-десна страна улице)
 • Улица Абрашевићева (од зграде Опште болнице Вршац и Дома здравља Вршац до улице Паје Јовановића-новоизграђени паркинг)
 • Улица Жарка Зрењанина (од улице Стевана Немање до улице Анђе Ранковић односно Феликса Милекера-обострано, од улице Анђе Ранковић до улице Вука Караџића-десна страна улице, а лева страна улице до броја 20 и од улице Вука Караџића до улице Васка Попе – обострано)
 • Улица Ђуре Цвејића (од улице Николе Нешковића до улице Црног Јована подужно на коловозу са десне стране улице и од улице Црног Јована до Призренске, са леве стране)
 • Улица Танаска Рајића (од улице Стевана Немање до улице Николе Нешковића, са леве стране улице)
 • Улица Змај Јовина (од улице Светозара Милетића до Лазе Нанчића, са леве стране улице)
 • Улица Васка Попе (од улице Гаврила Принципа до улице Ивана Милутиновића, са десне стране улице).

Посебно паркиралиште са СМС наплатом на број 8134

Некадашњи простор Зелене пијаце користи се као посебно паркиралиште са око 126 паркинг места. Ових дана паркинг је проширен за још 50 паркинг места.

Ово паркиралиште највише погодује запосленима у центру града, а самим тим уже градско језгро је значајно растерећено. Коришћење овог паркиралишта може се платити на дневном и месечном нивоу. Цена дневне карте на овом паркиралишту износи 100 динара и плаћа се СМС поруком (на број 8134), а претплатне карте 700 динара на месечном нивоу која се може купити у ЈКП „Други октобар“.

Паркинг карте за ОСИ

 • Захтев за бесплатно коришћење паркинг места односно за коришћење резервисаних паркинг места за особе са инвалидитетом, подноси се Градској управи- Одељењу за комуналне и стамбене послове.
 • У зависности од степена инвалидитета, Градска управа-Одељење за комуналне и стамбене послове издаје решење о бесплатном коришћењу паркинг места или потврду на основу које лице преузима Паркинг карту за особе са инвалидитетом од ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР а која важи на местима резервисаним за особе са инвалидитетом, у свим градовима на територији Републике Србије.

Беби паркинг карта

ЈКП Други-октобар, РЈ Паркинг сервис покренула је акцију „Беби паркинг карта“ кроз коју ће сваком родитељу новорођенчади рођених почев од 01.05.2017. године, са пребивалиштем на територији града Вршца, поделити 50 бесплатних „Беби паркинг карата“.

У складу с тим, израђене су посебне паркинг карте са тематиком у духу акције. Таква паркинг карта важи један час и то у свим зонама у граду. Како смо кроз ову акцију уједно желели и да скренемо пажњу у важности коришћења дечијих ауто седишта и појаса приликом учествовања у саобраћају, на полеђини „Беби паркинг карте“ истакли смо статистичке податке који нажалост указују да се дечија ауто седишта и појасеви користе у недовољној мери.

Услов за добијање ових карата је:

 • да је новорођенче рођено почевши од 01.05.2022. године
 • да родитељ има пребивалиште на територији града Вршца.

Образац захтева за издавање „Беби паркинг карте“ биће доступан сваком родитељу већ у породилишту а на основу кога ће родитељи преузети поменуте карте у управној згради предузећа Други-октобар у улици Стевана Немање бр. 26.

Све рекламације везано за паркинг можете поднети писменим путем на адресу Стевана Немање бр. 26, на мејла адресу parking.vrsac@oktobar.rs или усменим путем у канцеларијама управне зграде предузећа. Све информације везане за паркинг можете добити и путем телефона на број 013/440-800