Тим Грађевинске оперативе Јавног комуналног предузећа Други октобар, који послује у оквиру Сектора Одржавања инфраструктуре, возила и објеката, марљиво ради на очувању и унапређењу заједнице.
Ова посвећена екипа обавља различите грађевинске радове како унутар предузећа, тако и за потребе Града Вршца и наших суграђана.
Сваки дан, уз помоћ машина, камиона, трактора, ашова, крампова и лопата, обавља захтевне и одговорне задатке. Редовно чисте дивље депоније како у селима, тако и у граду, одржавају и чисте атмосферске канале, крче парцеле за комасацију и равнају путеве.

Тренутно, Грађевинска оператива ради прикључке канализације у Павлишу и гради гробнице, те копа гробна места.
Инжењери из Грађевинске оперативе раде на припреми пројеката, планских докумената и других кључних послова неопходних за покретање нових инвестиционих пројеката у граду.
Иако ради готово неприметно, Грађевинска оператива ЈКП Други октобар својим преданим радом доприноси урбаном развоју и одржавању инфраструктуре у Вршцу. Њихова посвећеност и квалитетан рад кључ су нашег просперитета и уредног градског окружења.