Odlučni u nameri da unaprede kvalitet života svojih građana i doprinesu očuvanju okoline, Grad Vršac i JKP „Drugi oktobar“ sa ponosom obaveštavaju javnost da je dobijena donacija od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, u vidu posuda za smeće i kontejnera.

Donacija uključuje 310 posuda za smeće i 10 kontejnera, što će značiti značajno poboljšanje infrastrukture za sakupljanje i odlaganje otpada. Ova inicijativa usmerena je ka unapređenju higijenskih uslova i smanjenju negativnog uticaja našeg života na životnu sredinu.

U narednim danima, Grad Vršac i JKP „Drugi oktobar“ će nastaviti sa procesom distribucije ovih kanti za smeće građanima. Planiramo da do polovine 2024. godine svi naši korisnici budu opremljeni ovim posudama za smeće, što će omogućiti lakše odvajanje i odlaganje otpada i doprineti čistijem i zdravijem okruženju za sve nas.

Ova donacija je još jedan primer uspešne saradnje između lokalnih vlasti i pokrajinskih institucija, kao i odgovoran korak ka očuvanju prirode za buduće generacije. Zahvaljujemo se Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na podršci i verujemo da ćemo zajedničkim naporima ostvariti ciljeve održivog razvoja našeg grada