Ново гробље у Вршцу, израђено је недалеко од старог, на Павлишком путу одмах иза међународне пруге за Темишвар, чиме је решен вишедеценијски проблем који је постојао за становнике Вршца. Наиме, досадашње једино гробље имало је ограничен капацитет који је сада готово и потпуно попуњен. Ново гробље биће, као и старо, поверено је на управљање ЈКП Други октобар, изграђено је по најсавременијим стандардима, а вредност инвестиције коју је финансирао Град Вршац износи 150 милиона динара.

Ново градско гробље у Вршцу налази се на десној страни Павлишког пута одмах након пружног прелаза међународне пруге Вршац -Темишвар, на парцели блок 83А која заузима површину од 10 хектара. Завршена је прва фаза изградње која је обухватила неопходне објекте, а у које спадају комеморативна капела са четири јединице опремљене потребним мобилијаром, капела садржи хол за испраћај са надстрешницом и комеморативним платоом. Такође објекат поседује хладњачу и помоћне просторије. Поред објекта, урађене су прилазне стазе, и то асфалтне прилазне стазе до самог комплекса као и бетонске стазе.