Овим путем апелујемо на наше грађане да због ниских температура провере стање водомерних шахти и просторија у којима се налази водомер, како не би дошло до смрзавања и оштећења на водомерима.

Такође апелујемо да у објектима у којима се повремено или уопште не борави, испусти вода из унутрашњих водоводних инсталација и осигура водомер од смрзавања.

Све трошкове замене водомера који су претрпели оштећења услед смрзавања сноси корисник.