ИЗНАЈМЉИВАЊЕ КОНТЕЈНЕРА ЗА КАБАСТИ ОТПАД?

Сва правна и физичка лица могу изнајмити контејнер од 1 – 5м³ за све врсте неопасног отпада –  грађевинск, амбалажни, кабасти отпад, по утврђеном ценовнику. Потребно је да се обрате Служби ,,Изношење смећа и депонија“ на телефоне  060/843-52-01 и 060/843-5138 да би се уговорио термин. Контејнер се поставља на договорену локацију и уговара се динамика пражњења и одношења отпада.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА?

Постојање дивље депоније мора се пријавити Комуналној инспекцији града Вршца, јер су дивље депоније у надлежности локалне самоуправе. Радници ЈКП „Други октобар“ Вршац уклањају дивљу депонију тек кад им то наложи Комунална инспекција.

 

УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА?

Уколико грађани уоче на коловозима прегажене животиње или се деси да им у домаћинствима угину домаће животиње и кућни љубимци, треба да се јаве Служби ,,Зоохигијена“ на бројеве 060/843-5066 и 069/843-5276.

 

КОЈЕ СУ ОБАВЕЗЕ ПРАВНИХ ЛИЦА И УСЛУГА ОДНОШЕЊА СМЕЋА?

Потребно је да правно лице донесе на увид решење о регистрацији предузећа или извод из Агенције за привредне регистре на основу ког ће правно лице бити сврстано у систем одношења и депоновања смећа. Такође, биће утврђено на који ће се начин обрачунати накнада за услугу ЈКП „ Други октобар “. Правна лица су дужна да обезбеде посуду за одлагање отпада. За ванредне послове, потребно је склопити посебан уговор на основу ценовника за те услуге.

 

КОЈЕ СУ ОБАВЕЗЕ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ?

Рад Зимске службе ЈКП „Други октобар“ дефинисан је Програмом који јасно прописује све активности. Зимска служба уклања снег са одређених пешачких прелаза, пешачких стаза, тротоара, тргова и платоа. Обавља и послове посипања соли по наведеним површинама, као и редовно пражњење корпи за отпатке са јавних површина.

 

КОЈЕ СУ ДУЖНОСТИ СТАНАРА ТЈ. ВЛАСНИКА ОБЈЕКАТА У ВЕЗИ С УКЛАЊАЊЕМ СНЕГА?

Према Одлуци о уређењу града, обавеза грађана и правних лица је уклањање снега и леда са улица и тротоара који нису обухваћени Програмом рада Зимске службе. Они су у обавези да очисте снег и лед испред својих улаза. Такође, дужни су да уклањају снег и лед са крова ако представља опасност за пролазнике или саму зграду.

 

КАКО ГРАЂАНИ МОГУ ПОМОЋИ?

Издвојте мало времена и у свом домаћинству одвојите пет амбалажу, стакло, лименке и картон од осталог смећа. Смањите габарите отпада колико је то могуће. Пре одлагања у канту савијте кутије, спљоштите ПЕТ амбалажу, лименке… Селектовано смеће можете предати у на Градску депонију одељење „Рециклажа“  ЈКП „Други октобар“ . Поклопац канте и контејнера увек држите затворен, тако да не кисне.  Продужите век контејнерима тако што у њих нећете бацати, шут, стари намештај, посебно врео пепео.