Протеклих дана ЈКП “Други октобар” изводио је радове на чишћењу одводних канала у Гудурици. Очишћени су деценијама запуштени канали за одвод атмосферских вода на путу Гудурица – Мало Средиште и тиме је сада омогућен одвод атмосферских вода и спречено њихово изливање на пут, што значајно утиче на повећање нивоа безбедности, посебно у зимском периоду када температура падне испод нуле. Канали за одвођење атмосферских вода крај пута, пропусти, били су запушени и то је стварало велике проблеме током падавина. Каналисано је сливање вода са Вршачких планина, које су ових дана због падавина и топљења снега у порасту.