Акција Април- месец чистоће предвиђен је годишњим оперативним програмом одржавања чистоће на јавним површинама Економске јединице Комуналац ЈКП “Други октобар”. Спроводи се сваке године и подразумева појачан ниво активности превасходно на пролећном уређењу јавних површина.

Добру сарадњу са јавним градским институцијама током претходног априла-месеца чистоће, желимо да наставимо и ове године, те позивамо све заинтересоване суграђане да нам се јаве и своје сугестије, идеје и предлоге пошаљу на mail komunalac@oktobar.rs. Сматрамо да је то сигуран пут за стварање лепшег и здравијег окружења. На овај начин желимо да допринесемо и подизању нивоа свести грађана о значају очувања животне средине.

Радови који се спроводе су детаљно уређење зелених површина (орезивање стабала и шибља, пролећно грабуљање травњака и  кошење траве, окопавање цветњака и садница, монтажа клупа, спортских и дечјих  реквизита). Такође, у оквиру одржавања чистоће јавних површина врши се прање улица, спроводе се акције на уређењу мањих дивљих депонија у граду, одвоз кабастог отпада из домаћинстава, чишћење канала, прилазних путева граду и слично.