БЕСПЛАТНО ПАРКИРАЊЕ ЗА ТРУДНИЦЕ У ТРЕЋЕМ ТРИМЕСТРУ И МАЈКЕ ДЕЦЕ ДО 2 ГОДИНЕ

Скупштина града Вршца донела је нову одлуку о јавним паркиралиштима  којом се омогућава бесплатно паркирање код  Дома здравља и Градске болнице за труднице у трећем триместру и мајке са децом до друге године старости.

Услов за бесплатно коришћење ових јавних паркиралишта  јесте пријављено пребивалиште на територији града Вршца непрекидно годину дана пре подношења захтева.

На основу захтева, уз који лица подносе медицинску и другу потребну документацију Одељењу за комуналне и стамбене послове у Градској управи, издаје се акт којим се утврђују регистарске ознаке возила у власништву тог лица или другог члана домаћинства и доставља се ЈКП ради евидентирања у систему контроле паркирања.