У периоду од 19-22. септембра, радници Сектора одржавања јавних површина радили су на одржавању чистоће свих јавних површина. Обављани су радови на чишћењу (машинском и ручном), прању, сакупљању и одвозу смећа са јавних површина током манифестације Дани бербе грожђа. У ту сврху било је ангажовано близу 100 радника овог сектора и двадесет возила (ауточистилица, цистерни, аутосмећара, подизача, камиона и трактора). Радило се у две смене по утврдјеном програму. Поред редовног јутарњег чишћења у раним јутарњим сатима, посебан акценат је био дат и на одржавању чистоће током дана и вечери. Како би рад био олакшан и ефикаснији, на јавним површинама је поред већ постојећих постављено још додатних 126 посуда за смеће, као и 38 контејнера, који су редовно пражњени. Укупна количина смећа која је сакупљена током бербе је близу 40 тона и одложена је на градску депонију. Треба напоменути и то да је пред саму прославу урађено детаљно уређење града (кошење, садња цвећа у цветњацима, висећим корпама), уредјење пилазних путева граду и сл.