Представници ЈКП-а “ Други октобар“ вршили су анализу генерисаних количина и састава комуналног отпада на територији Града Вршца. Познавање статистике о количини и саставу отпада у току одређеног временског периода представља један од најважнијих инструмената за планирање дугорочног управљања чврстим комуналним отпадом.

Анализа морфолошког састава комуналног отпада рађена је из следећих зона у периоду од 15.11. – 21.11.2021: градска зона (индивидуални тип становања) Маргитско насеље, градска зона (колективни тип становања) Трг Андрије Лукића, сеоске зоне (Гудурица), по принципу случајног узорка, методом четвртања.
Анализа је обављена селекцијом 15 врсти материјала који су прописани у Каталогу сортирања, а то су баштенски отпад, биоразградиви отпад, пластични амбалажни отпад, метални амбалажни отпад, композитни материјали, пластичне кесе, тврда пластика, стакло, папир….
– Код анализирања резултата табеле можемо уочити велику количину биоразградивог отпада који процентуално чини око 27% од укупне количине отпада, као и пораст код пластичне амбалаже, пластичних кеса, стакла, картона. Ови резултати доводе до закључка да у отпаду има доста сировина која имају економску вредност (углавном је то нека врста амбалаже) на тржишту, самим њиховим издвајањем би смањили количине депоновања отпада и степен искоришћења депоније а остварили добит. Решавање биоразградивог отпада се може остварити производњом компоста која би касније била корисна сировина за здраво ђубрење земљишта а и незанемарљива је количина простора на ком би уштедели а који је до сад служио за одлагање ове врсте отпада, објашњава Кристина Лазић, Стручни сарадник за управљање отпадом и заштитом жвиотне средине у ЈКП „Други октобар“.

Осим тога и грађани би требало да, осим здравије животне средине, имају и конкретан бенефит у виду умањења рачуна уколико селектују отпад, наводе у ЈКП „Други октобар“.