Постројење за прераду пијаће воде које се гради у насељеном месту Павлиш, обишао је и Зоран Лакићевић, државни секретар Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, заједно са представницима ЈКП „Други октобар“.

Државни секретар руководи припремом пројеката, финансијским уговарањем и реализацијом инвестиција из области водоснабдевања, отпадних вода и чврстог отпада финансираним из међународне сарадње Републике Србије и Савезне Републике Немачке. Такође, координира финансирање пројеката инфраструктуре преко инвестиционих банака и одговоран је за праћење имплементације пројеката као што је изградња овог постројења чија је вредност 6.000.000 ЕУР.

На Постројењу ће се вршити уклањање вишка мангана и амонијака из подземне воде изворишта “Павлиш” чиме ће град Вршац и сва сеоска насеља чије је водоснабдевање ослоњено на ово извориште добити воду чији је квалитет у потпуности усклађен са законском регулативом.