Град Вршац, заједно са Јавним комуналним предузећем „Други Октобар“, организује редовно уређење потока Месић.

Дуго година уназад поток Месић је угрожавао Град Вршац изненадним поплавама које су се дешавале у самом градском језгру после обилних падавина. Такође, његово неуређено корито било је велики еколошки проблем, с обзиром да су несавесни грађани често у њему одлагали отпад разног садржаја. Град се успешно борио са тим проблемима, али повременим чишћењем нису могли и трајно да се реше наведени проблеми.

– Реализацијом пројекта уређења потока Месић, Град Вршац засигурно заувек решава проблеме које је стварао поток Месић и када је реч о поплавама а такође и када реч о еколошким проблемима. Наравно решавањем ових проблема појавили су се и други проблеми и обавезе којима Град мора озбиљно да се бави. Ради се о пословима на одржавању корита потока и његове обале. Јавно комунално предузеће “Други Октобар” је преузело ове послове и на велико задовољство наших суграђана поготово оних који живе у близини потока Месић, са успехом обавља овај посао. Редовно се сакупља отпад из корита а такође се коси и трава у зони корита. Кошење се изводи отежано обзиром на стрмину обале али и поред тога ови послови се успешно завршавају. Прво кошење обале је обављено у првој половини јуна месеца, а друго се изводи управо ових дана, каже Милош Васић, члан градског већа задужен за ресор заштите животне средине.

Да би се кошење обала обављало на лакши и ефикаснији начин Град Вршац озбиљно размишља о набавци специјалне машине помоћу које би се ови радови изводили на лакши и ефикаснији начин, даље наводи Милош Васић.