Услед обилних падавина на територији Града Вршца појавили су се проблеми на одвођењу атмосферских вода.

Најтежа ситуација била је у атарима села Сочица и Марковац. Услед тога, било је неопходно да се ангажује механизација ради уређења одводних канала што захтева обимне радове које изводи ЈКП “Други Октобар”.

Радови у селу Сочица су завршени, а тренутно се ради у Марковцу и Великом Средишту, док ће у наредним данима радови бити настављени у Гудрици.

Паралелно са уређењем објеката за одвођење атмосферских вода извршиће се и санација путева оштећених услед обилних падавина на наведеним локацијама.