Град Вршац и ЈКП „Други октобар“ организовали су данас презентацију начина и могућности успостављања одрживог система управљања отпадом за целокупну територију Града Вршца.

Сви имају право на здраву животну средину али одговорност није само на локалној заједници и ЈКП „Други октобар“ већ и на свима који комунални и други отпад генеришу. Идеје изнете на презентацији су реалне и биће озбиљно размотрене, изјавио је Милош Салапура, извршни директор ЈКП „Други октобар“.

Неспорна је потреба системског уређења ове области које ће бити разматране у надлежним органима Града Вршца и ЈКП „Други октобар“.

Приоритет је израда пројектно техничке документације како би се уз подршку Владе Републике Србије, обезбедила неопходна средства за реализацију предложених пројеката.