Грејна сезона званично је почела 15. октобра и одвија се по плану. Корисници наших услуга уредно су снабдевени гасом и топлотном енергијом, а нисмо имали никаквих техничких проблема. Све три Топлане својим постојећим капацитетом греју око 90 000 м2 грејне површине, тј. обезбеђују адекватну температуру у становима својих потрошача. У претходном периоду, извршили смо набавку и уградњу нових котлова са гасним горионицима који спадају у најмодернија постројења за гас са високим степеном корисности. На овај начин обезбеђује се боље снабдевање топлотном енергијом. Извршили смо реконструкцију топлотних подстаница и пустили у рад три подстанице на Војничком тргу, а све у циљу модернизације, побољшања енергетске ефиксаности и даљинског управљања топлотним подстаницама. Реконструисали смо и један део топловода и уградили мераче топлотне енергије на свим топланама. Дистрибуција гаса, прошле године заменила је 1800 мерила која су контролисана и оверена. Поред редовних послова, замењено је и око 4км гасне  мреже ради боље дистрибуције енергента. Обезбедили смо стабилно и поуздано функционисање система који без потешкоћа одговара на све изазове током зимског периода. 

Апел дужницима                                                       

Цене гаса и топлотне енергије нисмо подизали око две године, чиме је Вршчанима обезбеђена најнижа цена грејања у земљи. Међутим, и поред тога, велики је број дужника. Овом приликом апелујемо на све да измире своја дуговања, јер ћемо у супротном бити приморани на принудну наплату.