У згради градске куће, одржана је јавна расправа о заштити Предела изузетних одлука „Вршачке планине“ и студији заштите Предела изузетних одлика „Вршачке планине“. ЈКП је одлуком о заштити одређено за управљача овог подручја, а степен заштите подигнут је на ИИ категорију.

Подизање степена заштите на ИИ категорију и преношење одлучивања о заштити на покрајински ниво, знатно ће унапредити управљање над овим подручјем.

Подручје ПИО „Вршачке планине“ се целом својом површином налази на подручју Града Вршца, на територији 8 катастарских општина и обухвата површину од 5328, 86 ха.