ЈКП Други октобар се придружио акцији Градске управе Вршац и организације Село у организацији такмичења под називом „Бирамо најуређеније вршачко село“. Циљ такмичења је афирмација и промоција сеоских средина у сврху развоја туристичких, привредних и културних потенцијала.

Комисија у саставу представника организатора такмичења, обићи ће сва села у периоду до краја септембра месеца 2018. године и оценити уређеност села по следећим критеријумима:

 • Уређеност јавних површина
 • Уређеност простора око школа, вртића, цркве и гробља
 • Активности МЗ (број невладиних организација, укљученост жена у јавни живот села)
 • Број организованих манифестација
 • Пословни амбијент села (број пољопривредних газдинстава, број привредних субјеката, број туристичких објеката и газдинстава која се баве сеоским туризмом)

Оцењивање ће се вршити у две категорије.

 • Прва категорија – од 1000 становника (Уљма, Влајковац, Избиште, Павлиш, Гудурица и Велико Средиште)
 • Друга категорија – до 1000 становника (Ритишево, Шушара, Загојица, Порто, Орешац, Потпорањ, Марковац, Ватин, Мали Жам, Мало Средиште, Месић, Јабланка, Сочица, Куштиљ, Војводинци, Стража)

Организатори су уз помоћ спонзора обезбедили следеће награде:

Прва категорија села

 1. Трактор косилица 10кW
 2. Тример за одржавање зелених површина
 3. Зеленило у вредности 50000 динара

Друга категорија села

 1. Трактор косилица до 5кW
 2. Тример за одржавање зелених површина
 3. Зеленило у вредности 30000 динара

Такође ће се у оквиру такмичења Бирамо најуређеније вршачко село организовати и такмичење Бирамо најуређеније сеоско двориште. Услове за пријаву за такмичење власници кућа у вршачким селима могу добити у Месној заједници или скинути са сајта: www.seloplus.org