Након завршетка грејне сезоне, ЈКП „Други октобар“ започело је још једну грађевинску сезону. ЕЈ Услуга наставља грађевинске радове на једном од највећих и најзначајнијих пројеката у Вршцу. У питању су  радови на изградњи главног колектора фекалне канализације  на Гудуричком путу који ће решити проблем свих објеката у овом делу града који још нису прикључени на канализациону мрежу.

Први радови обухватају уређење и санацију трасе, јер је током зимског периода дошло до слегања терена, бујучне воде су однеле доста песка, а створене су и пукотине.  У склопу санације терена, биће извршена и провера свих шахти.

До завршетка главног колектора горњег дела Гудуричког пута остало је око 3 км. До краја ове године, уколико дозволе услови, очекује се и завршетак радова који ће допринети побољшању квалитета живота становника овог насеља.  Нова канализација је пројектована тако да прихвати све прикључке постојећих објеката и део је дугогодишњег плана у коме свако домаћинство у Вршцу треба да има прикључак на канализацију.

Главни колектор са црпним станицама налази се на доњој страни која је комплетно  завршена пре две године.

Изградња фекалне канализације у Вршцу финансира се из средстава самодоприноса, који је уведен за период од 1995-2025. године.

До сада је урађено 15 297,05 м канализационе мреже, а вредност радова годишње износи  око

80 000 000,00 динара.