Oбавештавамо суграђане да ће се од уторка, 30.06.2020. посуде за прикупљање смећа у зградама и насељима са колективним становањем (контејнери на контејнерским местима у блоковским насељима, зградама и Гудуричком путу) празнити у вечерњем термину од 22.00 до 06.00 часова.

Наведена измена врши се због редовног сервиса возила, а иначе је редовна пракса у појединим градовима. Изношење смећа из реона индивидуалног становања и изношење смећа на селима вршиће се по редовном распореду у досадашњим терминима.

Апелујемо на суграђане да се придржавају правилног одлагања отпада у контејнере.

Захваљујемо на разумевању.

Служба Изношење смећа и депонија

Сектор Одржавање јавних површина

Дирекција Комунални послови

ЈКП „Други октобар“