Због упућивања возила на редован сервис, доћи ће до мањег кашњења у извршењу услуге изношење смећа у насељима Избиште и Шушара. Смеће ће бити однето до 17.00 из наведених насеља. У служби грађана „ЈКП Друго октобар“.