Светски дан заштите биодиверзитета у Вршцу је обележен симболично. Поводом обележавања овог датума, чувар природе РЈ Зеленило, причао је колико и на који начин ЈКП  „Други октобар“ брине о заштити животне средине.

Биодиверзитет или биолошка разноврсност представља разноврсност свих живих бића на планети Земљи, односно, свеукупност.

Према биолошкој разноврсности наша земља представља један од 6 европских и један од 153 светских центара биодиверзитета.

У последњих неколико деценија, изгубљен је белики број врста и станишта са све растућом и забрињавајућом брзином, а највише због људских активности. Директан ефекат оваквог односа према природним ресурсима је јак притисак и изазивање опасности на врсте, станишта и локалне заједнице.

Биодиверзитет је темељ здравља планете и има директан утицај на живот свих нас.