Настављајући дугогодишњу традицију, Српско друштво за заштиту вода у сарадњи са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд и ЈКП „Други октобар“ Вршац  организује 46. Конференцију о коришћењу и заштити вода „Вода 2017“. Конференција ће трајати од 6-8 јуна. Конференција се одржава у Хотелу Србија.