На ободу Вршца налази се вештачко језеро које представља оазу Вршчана у врелим летњим данима. Језеро је површине око 32.000м2. Стручњаци Института за хидрогеологију су пре неколико година утврдили да је морска вода на Градском језеру другог артерског хоризонта, са високим садржајем јода, сулфата, магнезијума и калцијума и која има констатну температуру од 25 степени. То је непресушни ресурс не само по количини већ и по температури и минералима. Вода из овог извора је одличног квалитета, нема ниједне бактерије и потиче од пре више од милион година.

Током лета, све док траје сезона купања, до 1. септембра, ЈКП “Другиоктобар” брине се о уређењу језера, свакодневно одржавање чистоће и контрола квалитета воде. Да би квалитет воде био на прописаном нивоу, а сви купачи безбедни, уклоњени су трава и алге из самог језера, специјалном машином. Извршено је детаљно чишћење приобаља и његова дезинфекција. Након комплетне дезинфекције воде, урађене су и анализе које задовољавају стандарде купања у језеру. Контрола квалитета воде врши се на сваких 14 дана, а по потреби и чешће. Оспособљени су сви пратећи садржаји које купачи користе током летње сезоне: извршена је поправка тушева са минералном водом, уређен је мобилијар, клупе, канте за отпатке, поправљени сви садржаји на дечијем игралишту, извршена је монтажа кабина за пресвлачење, обезбеђени су покретни тоалети. На улазу у Градско језеро налази се табла са прописаним кућним редом, те се грађани моле да га се придржавају (купање у прописаном делу језера и током времена  рада спасилачке службе, забрана пецања, вожње бицикла и мотора, забрана купања и шетње кућних љубимаца).

Занимљиве податке и фотографије о изградњи Градског језера у Вршцу пронашли смо на профилу Удружења „Феликс Милекер”: “Јула месеца 1952. године почела је изградња једног до сад највећег летњег купалишта у Вршцу, Вештачког језера. Напорним, па и добровољним радом, разуме се и материјалним жртвама самог града, на месту где су негда биле рупчаге са устајалом водом, створено је језеро којим се Вршчани данас поносе. План је израдио његов иницијатор инж. Бода Јовановић и Вршчани су већ 1954.године издашно користили одличну воду језера. С јесени исте године и у пролеће 1955. радило се углавном на улепшавању језера. Већи део његових обала је поплочан, подигнуте су модерне кабине, 30 за појединце и две веће заједничке. По пројекту градитеља инжењера изградиће се још толики број кабина, а у плану је и бифе. Околина се стално улепшава. На пошумљеном терену засађено дрвеће добро напредује, и како каже пројектант, инжењер Б. Јовановић, Вршац ће за 2–3 године имати језеро које ће одговарати свим модерним условима једне модерне летње купке. Само језеро велико је 32.000 м2. Према анализи, вода је здрава, лековита. Из два артерска бунара излива се у језеро вода топла 25°. По свом хемијском саставу вода долази у ред сланих муријацитицних вода са земноалкалним карактером и слична је сланој води бање Сланкамен у Срему. Уложено је доста труда док се до језера дошло и град је принео и доста материјалних жртава, али су зато грађани и околина добили један културно-хигијенски објекат првокласне вредности.“