Радови на реконструкцији Р1 резервоара пијаће воде у Вршцу трају од почетка године и сада

су стигли до фазе бетонирања, које је успешно обављено данас. Овај веома важан резервоар
за водноснабдевање Вршца пуни се водом директно из фабрике за прераду пијаће воде у
Павлишу, а налази се у улици Милана Тепића и изграћен је пре 57 година.

– „Објекат резервоара састоји се из две коморе и изграђен је 1964. године. Пре неколико година
рађена је реконструкција десне коморе, где је дошло до продора жила и напрслина услед
слегања терена, а 2018. године смо уочили исте проблеме и на левој комори. Тако да су у
јануару месецу кренули радови на реконструкцији и леве коморе. Данас се изводе завршни
радови не бетонирању, који због технологије морају бити одрађени у континуитету и без
прекидања. Раније се то радило по 20 сати, а овде ће то због боље опреме трајати пет до шест
сати. Након тога следи тестирање водонепропусности коморе у трајању од 72 сата. Рок за
завршетак свих радова је 11. јун, а укупна вредност је 25 милиона динара и финансирана је
средствима ЈКП „Други октобар“,“ истиче Јован Кнежевић, директор ЈКП „Други октобар“.
Када је у питању водоснабдевање, радови на реконструкцији Р1 резервоара нису једини које
ЈКП „Други октобар“ планира да спроведе ове године.

– „Радиће се и на замени и реконструкцији делова водоводне мреже, а то ће бити спроведено у
сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања и Градом Вршцем. Код свих оваквих објеката и
делатности као што је водоснабдевање, где је заиста потребан висок ниво безбедности, јако је
важно планирати на време и предузимати одговарајуће кораке. Ово је један од добрих
примера где је Град, у сарадњи са Јавним комуналним предузећем, предузимао добре мере и
обезбедио да грађани буду снабдевани исправном и беспрекорном пијаћом водом“ додаје
Кнежевић.