Небојша Перић директор ЈКП „Други октобар“ Вршац, добитник је повеље Привредне коморе Србије за пословног лидера у јужнобанатском региону.Ова награда додељује се за изузетне резултате на плану управљања и руковођења.

Доласком Небојше Перића на чело ЈКП „Други октобар“, које бележи  позитивне резултате на свим пољима, уз унапређење квалитета услуга које пружа, такође се позиционира и као друштвено одговорно предузеће.

“Ова награда представља признање за наш успешан и одговоран рад у протеклом периоду, али је и значајан подстрек за наше пословање у предстојећем периоду. Желимо да остваримо још боље резултате на свим пољима. Подизанхем нивоа квалитета услуга наших делатности и друштвено одговорним пословањем, подижемо и ниво квалитета живота у граду. ”, истакао је Небојша Перић након доделе награде.

ДОПРИНОС У ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

Предузеће је новембра 2015.г. променило правну форму и из друштвеног прешло у јавно предузеће али је и даље наставило да послује без примене правила и процедура за јавна предузећа. Управо је највећи изазов и представљало успостављање система, процедура по којима морају да послују предузећа чији је оснивач локална самоуправа, а уз очување континуитета у пословању. У складу са тим, подразумевало  је реализацију свих пословних планова, стабилизацију економског статуса предузећа и подизање квалитета услуга. Ово посебно, имајући у виду значај предузећа за град Вршац и све комуналне делатности које оно обавља.Такође, правно је регулисан статус запослених уз очување радних места, спроведене су мере рационализације пословања уз енормне уштеде из којих је, без кредитних задужења након 30 година обновљена опрема за рад, механизација и возни парк. Стабилизован је економски статус предузећа и остварен позитиван финансијски резултат.  По први пут од оснивања предузећа, почела је уплата добити у буџет Града. Спроведене бројне акције као друштвено одговорног предузећа којима се подиже ниво свести о значају очувања и заштите животне средине, нпр.уклоњене дивље депоније у граду и селима.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Завршетак изградње и пуштање у рад савременог постројења за прераду пијаће воде чиме је решен вишедеценијски проблем квалитета пијаће воде у Вршцу, решавање проблема отпадних вода, започета реконструкција водоводне мреже која подразумева замену старих азбестно цементних цеви.  Реконструкција гасне мреже, нови котлови у топланама који смањују потрошњу топлотне енергије, уређење запуштених површина у насељима изградњом нових садржаја. Изграђено је 10 дечијих игралишта, теретане на отвореном, реконструисане фонтане и обновљене све јавне површине у граду, уведена примарна селекција сакупљања отпада и др.

ПЛАНОВИ

Подизање квалитета услуге и унапређење  делатности које предузеће обавља, као што су наставак замене водоводне и гасне мреже, изградња рециклажних острва, модернизација технологије грејања, увођење калориметара у стамбене објекте и повећање нивоа очувања животне средине.