APRIL 2019

 

AKTIVNOST

 

OPIS

ODNOŠENJE KABASTOG SMEĆA Odnošenje kabastog otpada iz individualnih domaćinstava, vršiće se po pozivu, a iz kolektivnih po programu.

Odlaganje se vrši na postojećim kontejnerskim mestima

POSTAVLJANJE NOVIH KONTEJNERA Na lokacijama Vojnički trg, Trg A. Lukića, Omladinski trg, Trg K. Spajića vršiće se zamena postojećih, dotrajalih kontejnera  novim uz kontejnere za primarnu selekciju (plastika, papir)
PRIKUPLJANJE STAKLA Na lokaciji Svetosavski trg postavljanjem „Origamija“ sprovešće se akcija sakupljanja stakla. Svakom donosiocu biće dodeljen simboličan poklon.
DONIRANJE MINI KONTEJNERA ZA PRIKUPLJANJE ČEPOVA Na utvrđenim lokacijama u selima vršiće se postavljanje kontejnera za sakupljanje plastičnih čepova.
SADNJA DRVEĆA Sadnja drvenastih sadnica u okviru postojećih drvoreda (Bul.

Ž Zrenjanina, ul D. Tucovića, oko dečijih igrališta, na gradskom jezeru i u Porti)

IZGRADNJA KONTEJNERSKIH MESTA Na Pavliškom putu, u Ulici Žarka Zrenjanina i Abraševićevoj biće rekonstruisana kontejnerska mesta.
AKCIJA-SAKUPI FLAŠU ZA ZGRADU NAŠU Kroz akciju građani imaju priliku da sakupljanjem ambalažnog otpada ostvare prihod za svoju zgradu.
IZAZOV-NEKA BLISTA VAROŠ ČISTA Pronađi smetlište, očisti ga i pošalji slike pre i posle u inbox facebook stranice JKP Drugi oktobar.
EKO KVIZ U saradnju sa JKP “Gradska čistoća” Beograd, učenici kroz edukaciju i takmičenje podižu ekološku svest.
UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U ULICI Ž. ZRENJANINA br26-32 Uređenje zelenih površina ispred zgrada (ozelenjavanje, postavljanje mobilijara), uređenje kontejnerskih mesta iza samih zgrada i zamena posuda za odlaganje otpada.
UREĐENJE PROSTORA OKO GRADSKE DEPONIJE Ručno uklanjanje smeća, seča samoniklog šiblja, mašinsko uređenje kanala.
UREDJENJE PO ZAHTEVU SEOSKIH MESNIH ZAJEDNICA Na osnovu poziva i prijava seoskih mesnih zajednica, u toku trajanja Meseca čistoće sprovešće se akcije uredjenja.