ЈКП „Други октобар“ донело је одлуку о утврђивању висине оперативних трошкова на Агрико пијаци. Одлуком је предвиђено смањење трошкова коришћења локала на Агрико пијаци а у циљу остваривања индикатора пројекта, који подразумева попуњеност свих локала од стране корисника. На дату одлуку, сагласност је дало и градско веће Града Вршца.

  • Трошкови коришћења локала у I зони (два локала са спољне стране на платоу)-цена раније износила је 33333,20 а сад је 27.000,00 дин
  • Трошкови коришћења локала у II зони (пет локала у објекту)-цена раније износила је 29999,88 а снижена је на 20.000,00 дин
  • Оперативни трошкови пијачне тезге у објекту на месечном нивоу 5.000,00 дин
  • Оперативни трошкови пијачне тезге под тремом на месечном нивоу 4.000,00 дин
  • Оперативни трошкови витрине у млечној пијаци на месечном нивоу 4.000,00 дин
  • Оперативни трошкови коришћења m2 пијачног простора на дневном нивоу 100,00 дин
  • Оперативни трошкови дневног коришћења поља 600,00 дин
  • Оперативни трошкови дневног коришћења тезге са резервацијом 150,00 дин
  • Оперативни трошкови дневног коришћења тезге без резервације 250,00 дин

У цену је урачунат ПДВ од 20 %.