Становници дела улице Школски трг, добили су нову канализациону мрежу у дужини од 170м.

До изградње канализације, коришћене су септичке јаме које су чишћене и по два пута месечно. Постављањем ПВЦ цеви, решен је проблем фекалне канализације у овом делу града, за око 15 домаћинстава.

Радови на изградњи овог секундарног колектора, поверени су ЈКП „Други октобар“, а инвеститор је Град Вршац. Вредност радова износи око 2 400 000 динара.