ЈКП поставило је 13 нових контејнерских места на Гудуричком путу. Од тога је 26 за комунални отпад, а на 5 места налазе се контејнери за примарну селекцију отпада.

Контејнерска места су ограђена металном заштитном оградом у складу са саобраћајним, комуналним и урбанистичким стандардима и обележена флуоресцентним тракама ради боље видљивости. Нови контејнери доприносе уређенијем изгледу Гудуричког пута и квалитетнијем начину изношења смећа.  Најлакши начин одлагања отпада је да га бацимо у једну канту, али је уједно и најлошији. Мешање различитих врста отпада никад није добар избор и због тога смо и на Гудуричком путу поставили контејнере различите боје и намене. Они предстаљају примарну селекцију и први корак ка очувању животне средине.

Овом приликом апелујемо на суграђане да контејнере користе на правилан начин и у њих не одлажу биљни отпад.

ПРЕПОСЛЕ
ПРЕПОСЛЕ
ПРЕПОСЛЕ
ПРЕПОСЛЕ