КУШТИЉСКО НАСЕЉЕ ДОБИЛО НОВУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

У Куштиљском насељу у току је комплетна реконструкција водоводне мреже.

У овом делу града, водоводна мрежа нема адекватан пречник цеви што за последицу има веома низак притисак воде. Како би грађани и у овом насељу имали квалитетно водоснабдевање, почели смо са реконструкцијом водоводне мреже и заменом азбестних цеви полиетиленским. Ради повећања притиска воде, постављамо цеви пречника 100мм, док је дужина мреже око 800м.

ПОДЕЛА ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Такође, данас смо у Куштиљском насељу започели и поделу посуда за одлагање комуналног отпада у оквиру октобра – месеца чистоће.

Сваком домаћинству додељује се по једна канта од 120 л уз помоћ којих ће град бити још чистији и неће долазити до разношења смећа испред кућа. Канте се сада налазе унутар дворишта домаћинства и износе се испред капије по планираном реду изношења смећа. Побољшањем квалитета услуге изношења смећа, смањују се и шансе за стварање дивљих депонија.