Јавно комунално предузеће „Други октобар“ током 2019. године преузело је водоснабдевање насељеног места Уљма, које има око 15 километара водоводне мреже са два бушена бунара дубине око 100 метара. Међутим, то није довољна количина воде, нарочито лети, па је ЈКП „Други октобар“ сада пустио у рад још један бунар, који ће решити проблеме и обезбедити довољну количину воде и притиска у славинама мештана овог села.

„Пуштањем у рад Б-3 бунара планирамо да решимо проблем у летњим месецима када је у појединим деловима Уљме слаб притисак воде услед повећане потрошње. Урађено је комплетно подводно снимање бунара, стављене су нове хидромашинске и електро инсталације, а уграђен је и надземни хидрант како би се вода стално испирала и стално проверавао квалитет. Такође, постављен је и уређај за дезинфекцију воде на бази натријум – хипохлорида. Обавили смо све потребне анализе и вода је потпуно исправна за пиће. Пуштањем у рад овог бунара повећаће се притисак у мрежи у овом делу насеља, као и
количине воде, поготово у летњим месецима“ објашњава Милош Салапура, извршни директор ЈКП „Други октобар“.“