Градско веће Града Вршца, дало је сагласност на предлог ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР да са корисницима направи репрограм наплате потраживања, што ће грађанима омогућити да под веома повољним условима закључе репрограм свог дуга за неизмирене комуналне услуге.

Свим корисницима који репрограмирају дуг отписује се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредби, при чему могу да одаберу жељени модел отплате преосталог дуга, и то:  плаћањем дуга у целости отписује се 12% преосталог дуга, за плаћање дуга на 3 месечне рате отписује се 10% преосталог дуга, за 6 рата отписује се 8% преосталог дуга, док се за 12 рата отписује 5% преосталог дуга. Почев од 01.10.2020. биће формирана посебна канцеларија Службе обједињене наплате ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР у Вршцу, у улици Стефана Немање 26, где ће заинтересовани грађани, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова, на лицу места моћи да добију предлог о отплати на рате, односно  једнократној исплати дуговања.

„Омогућавањем корисницима плаћање неизмирених обавеза на рате, односно једнократну исплату целокупног дуга, олакшаћемо измирење обавеза наших корисника, али и допринети бољој наплати ових потраживања. Град Вршац и ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР мислили су и о својим  редовним платишама који на време измирују рачуне и у знак захвалности, такође почев од октобра месеца припремају додатне попусте и погодности, тако ће се повећати проценат попуста за редовно плаћање у року доспећа до 20-тог у месецу за претходни месец, а додатни попусти очекују и све кориснике који своје обавезе редовно измирују у току 6, односно 12 узастопних месеци.“ изјавио је Јован Кнежевић, ВД директора ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР.