НОВО ПОСЕБНО ПАРКИРАЛИШТЕ

Наплата услуге коришћења посебног паркиралишта ( затворено паркиралиште ) врши се на аутоматизовани начин.

То значи да корисници паркиралишта услугу плаћају на наплатној станици односно паркомату који се налази на самом паркиралишту.

Накнада се плаћа по започетом сату коришћења паркинга и износи 40 динара ( са пдв-ом ) за један сат односно ноћна паркинг карта која важи од 00:00 до 06:00 износи 100 динара        ( са пдв-ом ).

На паркиралиште се улази из Стеријине улице а излази на улицу Вука Караџића.

На улазу је постављен семафор који обавештава кориснике да ли има слободних паркинг места. Уколико је на семафору истакнута зелена стрелица значи да на паркиралишту има слободних паркинг места односно уколико је на семафору истакнути црвени сигнал-икс значи да на паркиралишту нема слободних паркинг места и кориснику неће бити омогућен улазак.

Корисник је у обавези да на улазу притиском на тастер преузме паркинг тикет на основу кога ће по завршетку паркирања извршити плаћање на наплатној станици по упутствима које даје паркомат. Након плаћања, корисник добија признаницу коју прислања на бар код читач који се налази на излазу односно на излазном орману. Уколико је паркинг тикет уредно измирен, излазна рампа се подиже и омогућава кориснику да напусти паркиралиште. Излазна рампа поседује сензоре што значи да возачи могу сачекати безбедно укључење у саобраћај у улицу Вука Караџића без страха да ће се рампа спустити на возило.

Након плаћања паркинг тикета, кориснику преостаје 10 минута да напусти паркиралиште. Уколико корисник у поменутом временском периоду не напусти паркиралиште, исти је у обавези да плати и наредни започети сат паркирања.

Такође, уколико корисник изгуби паркинг тикет који је преузео на улазу, обрачун наплате се врши од 00:00 часова а тикет корисник може преузети на паркомату и то под ставком „изгубљен тикет“.

ЈКП Други октобар, ЕЈ Паркинг сервис, као управљач овог паркиралишта апелује на возаче да паркиралиште користе у складу са хоризонталном сигнализацијом, паркирањем искључиво на једно паркинг место односно да возила не паркирају на површинама предвиђеним за кретање возила.