Од 1. октобра ове године ступа на снагу Уредба о условима испоруке и снабдевања природним гасом, којом се предвиђа прелазак са обрачуна испоручене количине гаса у енергију.

То значи да ће се, почевши од октобарског, на рачунима за гас  исказивати испоручена енергија у  kWh, а цена ће бити изражена у дин/ kWh.

Потрошачи ће на рачуну за гас, имати увид у очитане вредности на мерилу и протеклу запремину гаса као и до сада, с тим што ће бити приказан и начин обрачуна протекле запремине гаса у енергију. 

Примена поменуте Уредбе ће бити велика промена и за нас и за потрошаче, али се надамо да ћемо ову новину, као и неке претходне, прихватити без већих потешкоћа.