ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се корисници услуга ЈКП Други-октобар о променама цена комуналних услуга на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника комуналних услуга – вода, број: 01-6-15/2020-7 од 03.09.2020. године., Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника одржавања и заштите јавних зелених површина, број: 01-6-15/2020-3 од 03.09.2020., Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника топлотне енергије, број: 01-6-15/2020-2 од 03.09.2020., Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника одржавања чистоће, број: 01-6- 15/2020-4 од 03.09.2020. године., Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника димничарских услуга, број: 01-6-15/2020-5 од 03.09.2020., Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника одвођења и пречишћавања комуналних отпадних вода, број: 01-6-15/2020-6 од 03.09.2020 и Решења Скупштине града Вршца о давању сагласности на Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац број: 02-59/2020-II-01 од 11.09.2020.; Решења Скупштине града Вршца број: 02-60/2020-II-01 од 11.09.2020.; Решења Скупштине града Вршца број: 02-61/2020-II-01 од 11.09.2020.; Решења Скупштине града Вршца број: 02-62/2020-II-01 од 11.09.2020.; Решења Скупштине града Вршца број: 02-63/2020-II-01 од 11.09.2020.; Решења Скупштине града Вршца број: 02-64/2020-II-01 од 11.09.2020.