Обавештавамо грађанство и привреду да ће ЈКП Други октобар у складу са Одлуком о укидању ванредног стања, Владе Републике Србије бр. 65/2020-4 (Сл. гласник РС бр. 65 од 6. маја 2020. године), од понедељка 11.05.2020. наставити рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.), по редовном режиму рада:

  1. Управна зграда у улици Стевана Немање 26, рад шалтер службе од 07 до 19 и 30 часова.
  2. Наплатно место у улици Змај Јовина бб рад шалтер службе од 08 до 20 часова.