Информација за мештане Малог Жама:

Обавештавамо потрошаче насељеног места Мали Жам да ће ЈКП “Други октобар”, у оквиру одржавања изворишта подземних вода, у Малом Жаму вршити регенерацију бунара Б-1, почев од 17/08/2020. Регенерација бунара ће трајати најмање 2 а највише 4 дана, у зависности од потребне дужине испирања бунара по примењеним методама регенерације. У току вршења регенерације, бунар ће бити ван употребе и доћи ће до обуставе водосанбдевања путем јавне водоводне мреже.

За време трајања регенерације бунара, ЈКП “Други октобар” ће мештанима обезбедити водоснабдевање путем цистерне. Цистерна са хигијенски исправном водом за пиће и одржавање личне хигијене ће бити постављена у центру села за сво време трајања радова, а за домаћинства која имају повећане потребе за водом (сточарство) цистрна ће испоручивати воду на кућну адресу.