ЈКП Други октобар ће у среду, 13.5.2020. године вршити санирање квара на магистралном воду ø 400, на деоници између Павлиша и Вршца, у периоду од 9-15 часова, што за последицу може имати појаву замућења воде у градској водоводној мрежи. У оквиру интервенције, вршиће се испирање мреже путем хидраната и биће предузете све превентивне мере како би се појава замућења избегла. Уколико до ње ипак дође, моле се грађани да на својим точећим местима изврше испирање својих инсталација до потпуног избистрења воде.