Након отклањања квара на главном воду и испирања мреже, као последица се може јавити замућење воде.

Молимо грађане, уколико примете замућење, да на свим точећим местима у својим објектима изврше испирање инсталација пуштањем воде да истиче до њеног избистрења.