Служба канализације ЈКП „Други октобар“ очистила је канализациону мрежу у Карпатској и Бокуровој улици. Ови радови изведени су у склопу редовног одржавања канализације на територији Града Вршца.