Од месеца марта, Павлиш је уврштен у редовно изношење кућног смећа као и остале зоне у граду.

Кућно смеће односиће се сваке среде, а на овај начин ЈКП Други октобар излази у сусрет многобројним захтевима мештана Павлиша за чешћим одвожењем смећа. Имајући у виду раст броја становништва у Павлишу и све већу  имплементацију домаћинстава у комуналну инфраструктуру, потреба је реална.

Захваљујући досадашњој доброј сарадњи, апелујемо на становнике насељеног места Павлиш да убудуће своје кућно смеће изнесу испред куће до 7 часова сваке среде.