Јавно комунално предузеће Други октобар, пратећи потребе грађана, корисника услуга, после пролећне априлске, спроводе и јесењу акцију “Октобар месец чистоће”.
Територија града биће подељена у четири целине. Сваке седмице у октобру, запослени у службама Изношење смећа и депонија, Зеленило и Чистоћа и димничари задржаће се са активностима у сваком од тих делова града.
Осим тога, на почетку сваке седмице, грађани ће имати прилику да понедељком, у времену од 9 до 12 часова, на инфо пултовима, добију информације, објашњења и да дају сугестије везане за рад наведених комуналних служби.

Погледајте распоред:
Од 4. до 8. октобра (Инфо пулт код Центра Миллениум, понедељак 04.10. од 9 до 12х)
Михајла Пупина, Војвођанских бригада, Игманска, Бихаћка, Војводе Мишића, Карпатска, Султане Цијук,Јанка Халабуре, Милана Тепића, Борачка, Прва Нова, Друга Нова ,Личка, Топовски пут, Стадионска, Дрварска, Првомајска, Ђуре Смедеревца, Омладински Трг, Сунчани Трг,Паје Јовановића, Тврђавска, Нушићева, Ђакова, Балканска, Абрашевићева,Подвршанска, Гудурички пут, Призренска, Ритска, Панонска, Танаска Рајића, Хаџи Проданова, Васе Чарапића, Кајмакчаланска, Романијска, Ломина, Јанка Катића

Од 11. до 15. октобра (Инфо пулт Агрико пијаца, понедељак 11.10. од 9 до 12х)
Његошева, Црног Јована, Вардарска, Ђуре Цвејића, Трг Зелена пијаца, Ђуре Даничића, Николе Нешковића, Косанчић Ивана, Страхињића Бана, Реље Крилатице, Јаноша Ленђела, Паје Маргановића, Чарнојевићева, Делиградска, Генерала Емануела Арсенијевића, Врачарска, Радничка, Војводе Степе, Милоша Обилића,Стевана Немање, Партријарха Рајачића, Јаворска, Језерска, Брегалничка, Краљевића Марка, Југ Богдана, Радакова, Хајдук Вељка, Љутице Богдана,Боре Костића, Старине Новака, Косовска, Звездана, Ђердапска, Ибарска, Ситничка, Авалска, Мирочка, Дунавска, Светозара Милетића, Савска

Од 18. до 22. октобра (Инфо пулт Трг Андрије Лукића, понедељак 18.10. од 9 до 12х)
Трг Андрије Лукића, Поп Маринкова, Павлишки пут, Невесињска, Загорке Маливук, Пашићев Трг,Синђелићева, Змај Јовина, 2 Октобар, Фрушкогорска, Зеленгорска, Дринска, Цара Лазара, Бранка Радичевића, Дворска, Трг Дејена Бранкова, Борислава Јовановића, Јанка Мишића, Лазе Нанчића, Живе Јовановића, Војводе Путника, Филипа Вишњића,Маргитска, Јелене Варијашки, Гаврила Пекаровића, Охридска, Јадранска, Данила Киша, Ђуре Ђаковића, Владике Јована Георгијевића, Карела Направника, Јосипа Дебељака, Владимира Стојшина,Боре Станковића, Петра Кочића, Бранка Ћопића Милоша

Од 25. до 29. октобра (Инфо пулт Војнички Трг–игралиште, понедељак 25.10. од 9 до 12х)
Трг Св. Теодора, Сплитска, Војнички Трг, Кумановска, Доситејева, Ђуре Јакшића, Пионирска, Стеријина, Грозданова, Далматинска, Сутјеска, Војводе Книћанина, Сремска, Студеничка, Дечанска, Гундулићева, Илије Бирчанина, Банатска, Цветна, Новосадска, Саве Мунћана, Станоја Главаша, Шумадијска, Светозара Марковића, Трг Партизана, Мокрањчева, Трг К. Спајића, Николе Тесле, Трг Победе, Светосавски Трг, Јаше Томића, Данила Илића, Јакова Игњатовића, Гаврила Принципа, Стевана Мокрањца, Жарка Зрењанина, Феликса Милекера, Вука Караџића, Васка Попе, Козарачка, Иве Милутиновића, Хероја Пинкија, Никите Толстоја, Димитрија Туцовића, Митрополита Стратимировића, Скадарска, Васе Пелагића, Петра Драпшина, Милана Токина, Рудолфа Корнауера, Церска, Жупска,Стари Куштиљски пут, Шабачка, Нишка, Цетињска, Космајска, Колубарска, Мачванска, Копаоничка, Карађорђева, Ужичка,Виногорска, Куштиљска, Прве Крајишке Бригаде.

Радници ЈКП Други октобар, по секторима, радиће следеће послове:
Зеленило: Кошење, грабуљање (јавне површине предвиђене Годишњим оперативним програмом одржавања зеленила), орезивање, садња цвећа (превиђено Годишњим оперативним програмом и налозима Комуналне инспекције), нега травњака и цвећа, утовар лишћа и грана, одвожење зеленог отпада.
Изношење смећа и депонија: Изношење смећа, Одношење кабастог отпада, прикупљање и одношење електронског отпада, прикупљање чепова – чврсте пластике, прикупљање батерија
Чистоћа и димничари: Чишћење, прање, чишћење водопропуста, редовна контрола чишћење и по потреби паљење димњака
НАПОМЕНА: Редовно изношење комуналног отпада-кућног смећа обављаће се по непромењеном распореду реона.