Током октобра, као и сваке године спроводи се акција МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ. Ову акцију заједнички спроводе све три службе у оквиру Сектора одржавања јавних површина уз ангажовање све расположиве механизације.

Поред редовног одношења смећа свакодневно, по реонима, грађани имају могућност да током октобра из својих кућа изнесу и кабасти отпад. Одвоз се организује након пријаве путем телефона или маил-ом, у договореном термину.

Домаћинства у колективном типу становања свој кабасти отпад могу одложити покрај најближег контејнерског места предвиђеног дана у месецу, до 12 сати.

Распоред одвоза је следећи:

* Трг Андрије Лукића, Хемоград, Архитекте Брашована, Степе Степановића –

17.10.2020.

* Трг Победе, Анђе Ранковић, Дворска, Позоришни трг, Светосавски трг, Ђуре

Јакшића, Вука Караџића, Трг Светог Теодора – 24.10.2020.

*  Стеријина, Жарка Зрењанина, Трг Зелена пијаца, Стевана Немање, Подвршанска –

31.10.2020.

Представници скупштине станара зграда које се не налазе на поменутом списку могу путем телефона или маил-а договорити свој термин за изношење кабастог смећа. Сеоска домаћинства овај вид услуге могу добити уколико се саме месне заједнице организују у смислу термина, локације и искажу потребу за овом услугом.

Телефон за пријаве: 013/440-800 или на маил адресу javne.povrsine@oktobar.rs