Први пораст температуре ваздуха, у овој години, погодовао је извођењу радова ЕЈ Комуналац ЈКП „Други октобар“. Екипе РЈ Зеленило данас су биле ангажоване на орезивању стабала у улици Други октобар, на потезу од Мале Цркве према Ватрогасној станици. Реч је о планираном орезивању стабала чије гране улазе у простор инсталација на стубовима, али и о припреми за пролећни раст дрвећа, како би дрворед имао и естетску форму.
Истовремено је отпочела и сеча путног појаса на прилазним путевима и критичним саобраћајним тачкама. Изведени радови представљају најаву за пролећно уређење које нам предстоји. У складу са временским условима, биће реализован целокупан програм одржавања зелених површина, уређења травњака и дрвореда, како би наш град био лепши, уреднији и зеленији.