Дана 17.06.2020. године у времену од 10 часова до краја радног времена,

Служба Изношење смећа и депонија вршиће  поделу посуда за сакупљање

комуналног отпада домаћинствима у следећим улицама:

Ђердапска

Ибарска

Савска

Језерска

Звездана

Борислава Јовановића

Дунавска

Авалска

Ситничка

Укупно у наведеним улицама је 173 активна домаћинства.

Посуде ће бити додељене на коришћење уз потписивање одговарајућег реверса.

Уколико на наведеним адресама не буде укућана који могу преузети посуду,

оставићемо обавештење о месту и времену када се посуда може преузети.

Подела ће отпочети од почетка Језерске улице (код моста у Ул. Боре Костића),

у наставку кружно кроз насеље.